22 maja wzieliś›my pół‚toragodzinny udział‚ w próbach NAC w pasmach 2,3GHz i 10GHz z Wieżycy (JO94BF)
W paśmie 13cm (2,3GHz) przeprowadziliś›my 3 łą…cznoś›ci:
LY2R KO15VS 400km
LY2FN KO14XV 383km
DL0VV JO64AD 396km


Sł‚yszeliś›my także stacje:
DL1HTT JO61FR 505km
SP2RS JO94GK 36km
ale do dwustronnej łą…cznoś›ci nie doszł‚o.

 

Nasz sprzę™t na 13cm:
-antena YAGI 25 elementów TONNA
-TRV DB6NT
-PA okoł‚o 2W przy zasilaniu 12V
-IF FT290R
-zasilanie akumulatorowe


Na pasmo 10GHz zabrakł‚o czasu z powodu zapadają…cego zmroku... Pakowaliś›my sprzę™t w cał‚kowitych ciemnoś›ciach.

Copyright © 2024. Car Repair  Rights Reserved.