W październiku 2021 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Trójmiejskiego Stowarzyszenia Krótkofalowców.

Obecny skład Zarządu TSK:

- Prezes TSK Tomasz Lautenbach SQ2RGB

- Skarbnik TSK Marcel Luedtke SP2HMR

Skład Komisji Rewizyjnej:

- Przewodniczący KR Roman Borysewicz SQ2OTU

Copyright © 2024. Car Repair  Rights Reserved.