Pierwsza tegoroczna wyprawa do Mątów Mał‚ych odbył‚a się™ 25 marca.
Oznaczenia zamkowe: FMB03, gmina MB04.
W imprezie wzięli udział: SP2QCS, SQ2MTJ, SQ2OIC, SQ2MTG, SQ2BXI, SQ2AJN, SQ2HFS, SP2CTF, SQ2LIA, SQ2OTU, SQ2RGB, SQ4KDK, SQ4HRZ, SQ4KOQ, SQ2NNN, SP2IPT, SQ2MMP oraz Barbara, Dorota, Sandra, Iza, Kasia...


Copyright © 2024. Car Repair  Rights Reserved.