Trójmiejskie Stowarzyszenie Krótkofalowców zaprasza wszystkich chętnych do swojej siedziby w Gdańsku przy ulicy Rzęsnej 1 (Dom Turysty) w (prawie) każdy piątek w godzinach 19-21.

 

W październiku 2021 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Trójmiejskiego Stowarzyszenia Krótkofalowców.

Obecny skład Zarządu TSK:

- Prezes TSK Tomasz Lautenbach SQ2RGB

- Skarbnik TSK Marcel Luedtke SP2HMR

Skład Komisji Rewizyjnej:

- Przewodniczący KR Roman Borysewicz SQ2OTU

 

Statut TSK

 

Copyright © 2024. Car Repair  Rights Reserved.