W niedzielę™ 10 kwietnia 2011r. dził™ki uprzejmoś›ci Pana Dyrektora Muzeum Narodowego w Gdań„sku Wojciecha Bonisł‚awskiego i Pani Kurator Oddziału‚ Sztuki Nowoczesnej Mał‚gorzaty Paszył‚ka-Glaza, mielis›my możliwość‡ nadawać‡ z Pał‚acu Opatów w Oliwie (FGD04). Przeprowadziliś›my okoł‚o 200 łą…cznoś›ci.
Podczas aktywnoś›ci przeprowadziliś›my również pomiary anten mikrofalowych dla pasm: 1,2GHz i 2,4GHz.
Naszą… uwagę™ przykuł‚a także ceramika o wdzię™cznej nazwie "Radiolaria"...

Copyright © 2024. Car Repair  Rights Reserved.