O programie dyplomowym

Dyplom LIGHTHOUSES SP jest wydawany dla operatorów pracujących z czynnymi latarniami morskimi polskiego wybrzeża. Dla operatorów nadających z czynnych polskich latarni morskich wydawany jest dyplom QRV LIGHTHOUSES SP. Dyplomy te mają oddzielne regulaminy. Wydawcą obu dyplomów jest Trójmiejskie Stowarzyszenie Krótkofalowców w Gdańsku. Wykaz czynnych latarni morskich w SP został uzgodniony z właściwymi Urzędami Morskimi.

Dyplom ma charakter sportowy, co oznacza, że prawo do otrzymania dyplomu LIGHTHOUSES SP dają wyłącznie potwierdzone kartami QSL łączności z czynnymi polskimi latarniami morskimi na terytorium RP, przeprowadzone po 1 lipca 1998 r. Prawo do dyplomu QRV LIGHTHOUSES SP daje zgłoszona do Award Managera, potwierdzona przez gospodarza obiektu praca /nadawanie/ z czynnej latarni morskiej.

 

Wykaz czynnych latarni morskich w SP zaliczanych do obu dyplomów:

SPL01 Gdańsk Port Północny JO 94 IJ 
SPL02 Krynica Morska JO 94 RJ 
SPL03 Hel JO 94 JO 
SPL04 Jastarnia JO 94 IQ 
SPL05 Rozewie JO 94 ET 
SPL06 Stilo JO 84 US 
SPL07 Czołpino JO 84 OR 
SPL08 Ustka JO 84 KO 
SPL09 Jarosławiec JO 84 GM 
SPL10 Darłowo JO 84 EK 
SPL11 Gąski JO 74 WF 
SPL12 Kołobrzeg JO 74 SE 
SPL13 Niechorze JO 74 MC 
SPL14 Kikut JO 73 GX 
SPL15 Świnoujście JO 73 DW

Uwagi:

 1. Łączności ze stacjami pracującymi z innych obiektów/latarni niż podane w wykazie nie są zaliczane do dyplomu.
 2. Wydawca zastrzega sobie możliwość zmian i aktualizacji regulaminów.
 3. We wszystkich sprawach spornych ostateczne decyzję podejmuje wydawca dyplomu.

 

Regulamin dyplomu LIGHTHOUSE SP

Dyplom jest wydawany wyłącznie za potwierdzone kartami QSL łączności ze stacjami nadającymi z czynnych polskich latarni morskich (wg wykazu jak wyżej) na wszystkich częstotliwościach /pasmach/ zgodnie z band-planem. Nie zalicza się łączności cross-band, cross-mode i przez jakiekolwiek przemienniki.

Dyplom dzieli się na cztery klasy:

 • TOP CLASS - za łączności CW ze wszystkimi latarniami SP,
 • MASTER - za łączności dowolnymi emisjami ze wszystkimi latarniami SP,
 • MEDIUM - za łączności przeprowadzone dowolnymi emisjami z min. 8 latarniami SP,
 • STANDARD - za łączności przeprowadzone dowolnymi emisjami z min. 3 latarniami SP.

Zgłoszenie do dyplomu będzie zatwierdzone po sprawdzeniu kart QSL i potwierdzeniu tego faktu na przesłanym do Award Managera wykazie łączności przez:

 • dwóch licencjonowanych nadawców,
 • dowolny Klub Krótkofalowców / z podpisem i pieczątką/

Wydawca nie przyjmuje kart QSL do weryfikacji zgłoszeń.

Dyplom należy zdobyć jeden raz - w klasie STANDARD. Podwyższenie klasy dyplomu nastąpi po przesłaniu kolejnego zgłoszenia do wydawcy dyplomu. Zgłaszający otrzyma naklejkę /stickers/ z wyróżnieniem nowej klasy dyplomu po sprawdzeniu i zarejestrowaniu zgłoszenia.

Możliwe jest jednorazowe nadesłanie zgłoszenia na najwyższy osiągnięty i potwierdzony kartami QSL stopień dyplomu.

Dyplom dostępny jest dla nadawców i nasłuchowców.

Koszt dyplomu dla stacji EU i DX wynosi 7 IRC, dla SP 10 zł. Podwyższenie klasy dyplomu kosztuje 2 IRC dla EU i DX, dla SP 5 zł. Zgłoszenia do dyplomu i opłaty (przekaz pocztowy,przelew, ew. IRC) kierować na adres:

Award Manager SQ2RGB
Tomasz Lautenbach
ul. Grunwaldzka 476/1
80-309 Gdańsk

Konto do wpłat - Bank Inteligo 50 1020 5558 1111 1387 3550 0390

W tytule przelewu podać :  znak ; imię i nazwisko. Dodatkowe informacje przesłać na latom(małpa)tlen.pl

 

Regulamin dyplomu QRV LIGHTHOUSES SP

Dyplom wydawany jest dla operatorów nadających z czynnych latarni morskich SP (zgodnie z podanym na wstępie wykazem) na częstotliwościach zgodnie z band-planem.


Dyplom dzieli się na trzy klasy:

 • SCORPIO - za pracę ze wszystkich latarni,
 • GEMINI - za pracę z min. 8 latarni,
 • AQUARIUS - za pracę z min. 3 latarni.

Raporty nadawane z latarni - RS(T), nazwa latarni, dodatkowo na VHF+ lokator.

Zgłoszenie na dyplom QRV LIGHTHOUSES SP będzie zatwierdzone po dostarczeniu przez nadawcę poświadczeń pobytu w czynnych polskich latarniach morskich wraz z wykazem łączności. Poświadczeniem może być zdjęcie, widokówka latarni z pieczątką latarnika lub gospodarza obiektu. Z latarni należy przeprowadzić min. 5 łączności, nie zalicza się łączności cross-band, cross-mode i przez jakiekolwiek przemienniki. Urządzenie nadawczo-odbiorcze powinno znajdować się w granicach administracyjnych obiektu, jednak ze względu na możliwość występowania interferencji akceptowana jest praca z miejsca położonego w najbliższym otoczeniu latarni.

Dyplom QRV LIGHTHOUSES SP należy zdobyć jeden raz, podwyższenie kategorii nastąpi po przesłaniu zgłoszenia do Award Managera. Zgłaszający otrzyma naklejkę /stickers/ z wyróżnieniem nowej klasy dyplomu.

Możliwe jest jednorazowe zgłoszenie na najwyższy osiągnięty poziom dyplomu

Koszt dyplomu.
Koszt dyplomu dla stacji EU i DX wynosi 7 IRC, dla SP 10 zł. Podwyższenie kategorii dyplomu kosztuje 2 IRC dla stacji EU i DX, dla SP - 5 zł. Zgłoszenia do dyplomu i opłaty ( ew. IRC) kierować na adres:

Award Manager SQ2RGB
Tomasz Lautenbach
ul. Grunwaldzka 476/1
80-309 Gdańsk

Konto do wpłat oraz dodatkowe informacje: jw

 

Wykaz wydanych dyplomów

Dyplomy za łączność z latarniami:

  

 

Lp

Znak

Zgłaszający

Data

zgłoszenia

Data

wysłania

Uwagi

(aktualny stan posiadania)

1

SP2NBI

Jerzy Kulis,  Gdańsk

17.08.1998

18.12.1998

Medium

2

SQ2EEQ

Stanisław Leszczyna, Gdańsk

17.08.1998

18.12.1998

Medium (VHF)

3

SP2NBH

Andrzej Smolarek,  Gdańsk

24.08.1998

20.12.1998

Medium

4

SP2DNI

Andrzej Michowski,  Pszczółki

24.08.1998

21.12.1998

Standard

5

SP2AYC

Piotr  Markowski, Gdańsk

24.08.1999

21.12.1998

Medium

6

SP1JKF

Jan  Ławieński, Ustka

24.08.1998

24.12.1998

TOP CLASS       17.08.2002 

7

SQ4CUX

Jacek Sobala,  Olecko

04.09.1998

22.12.1998  

MASTER

8

SP9LDI

Eugeniusz Swoboda,  Lubliniec

05.09.1998

24.12.1998

Medium

9

SQ7AET

Włodzimierz Malangiewicz Stryków

05.09.1998

24.12.1998

Medium

10

SP5WAL

Waldemar Niedbała  N. Dwór Maz.

06.09.1998

24.12.1998

Medium

11

SP5VYB

Jan Jędrzejewski,  Warszawa

06.09.1998

24.12.1998

Standard

12

DL1BRA

Wolf D. Czernitrzky Frankfurt/n.Odrą

10.09.1998

24.12.1998

MASTER

13

SP4OZ

Eugeniusz Pacuk, Suwałki

16.09.1998

24.12.1998

Standard

14

SQ4FXM

Mieczysław Łotoczuk, Iława

29.09.1998

22.12.1998

MASTER 

15

SQ2CEP

Grzegorz Wiśniewski,Susz

30.09.1998

24.12.1998

Standard

16

SQ4CUJ

Józef Ciesielski  Ząbrowo/Gardzień

30.09.1998

24.12.1998

Medium

17

SP0303JG

Krzysztof Augustynowicz, Bogatynia

21.10.1998

24.12.1998

Standard

18

SP2ATF

Bogusław Piasecki,  Bydgoszcz

03.11.1998

22.12.1998

Standard

19

SP6FMY

Jerzy  Sadowski, Wrocław

12.01.1999

10.04.1999

Standard

20

SP8AQA

Jerzy  Gąbka  Ustrzyki Dolne

26.01.1999

10.04.1999

Standard

21

SP2FCW

Antoni  Fijał    Grudziądz

03.02.1999

10.04.1999

Standard

22

SP1 IXG

Roman  Rogóż  Kliniska

20.02.1999

10.04.1999

Standard

23

SP2WDU

Henryk Chmieliński Starogard Gd.

09.03.1999

10.04.1999

Standard

24

SP5XD/3

Jaroszek Henryk  Warszawa

10.03.1999

10.04.1999

Medium

25

SQ2 DPJ

Jerzy  Podsędkowski  Gdańsk

10.04.1999

10.04.1999

Standard

26

SP2MDK

Kazimierz Miranowicz Bydgoszcz

10.04.1999

10.04.1999

MASTER

27

SQ2HFK

Adam  Osiński  Gdynia

28.05.1999

08.06.1999

Standard

28

SQ2AJI

Zygfryd  Haftkowski  Stegna

28.05.1999

08.06.1999

TOP CLASS        03.08.2002

29

SP2GS

Jan Szkućko  Gdańsk

28.05.1999

08.06.1999

Medium

30

SP2MHC

Witold Gębka  Gdańsk

28.05.1999

08.06.1999

Medium

31

SQ7BCG

Andrzej  Buras  Starachowice

28.05.1999

08.06.1999

Standard

32

SQ2DPK

Krzysztof  Nowak    Gdynia

28.05.1999

08.06.1999

Standard

33

SP2HBN

Janusz Galiński       Gdańsk

28.05.1999

08.06.1999

Standard

34

SP2AHD

Karol  Dąbrowski      Bydgoszcz

28.05.1999

08.06.1999

Medium

35

SP2CYK

Andrzej  Napiórkowski     Kwidzyn

28.05.1999

08.06.1999

Medium

36

SP2JK

Wojciech  Lidke         Gdańsk

28.05.1999

08.06.1999

Medium

37

SP2WDI

Wojciech  Sykucki       Gdańsk

28.05.1999

08.06.1999

Standard

38    

SQ2WHZ

Anna Poblocka     Luzino

14.06.1999

20.06.1999

Standard

39

SQ2CDP

Brunon Klewer    Gdynia

14.06.1999

20.06.1999

Standard

40

SP2QVS

Piotr Żydziak      Golub-Dobrzyń

07.07.1999

14.07.1999

Medium

41

SP2FNC

Jarosław Mrall    Gdańsk

09.08.1999

17.09.1999

Standard

42

SQ2HFC

Andrzej Wachowski    Gdynia

28.08.1999

17.09.1999

Standard

43

SP5ICQ

Wiesław Wojtasiński   Warszawa

14.09.1999

23.09.1999

Standard

44

SP6BQU

Lech Pierzchala    Głogów

14.09.1999

23.09.1999

Standard

45

SP1JON

Jerzy Zawartko    Kołobrzeg

24.09.1999

01.10.1999

MASTER

46

SP6QNO

Roman Łapuszko  Wałbrzych

24.09.1999

01.10.1999

Standard

47

SQ5ART

Zbigniew Tomaszewski  Mława

30.09.1999

11.10.1999

Medium

48

SQ2GCO

Zbigniew Możdżonek Malbork

08.10.1999

19.10.1999

Standard (VHF)

49

SP5AHR

Mieczysław Bułtowicz   Warszawa

15.10.1999

25.10.1999

Medium

50

SP1HTS

Jan Krupiński   Debrzno

22.10.1999

27.10.1999

Standard

 51

SP3AAI

Henryk Jankowski      Poznań

29.10.1999

07.11.1999

Medium

 

 

 

 

52

SP2QCL

Jan Nojek         Elbląg

12.11.1999

22.11.1999

Standard (VHF)

53

SP1JX

Andrzej Włodarczyk   Ustka

13.11.1999

22.11.1999

TOP CLASS        04.08.2002

54

SP7MTN

Jacek Szwestka           Pabianice

23.11.1999

03.12.1999

Medium

55

SP5AHZ

Andrzej Maśląg       W-wa Ursynów

26.11.1999

03.12.1999

Standard

56

SP2WGZ

Jerzy Mielnik        Rumia

04.12.1999

17.12.1999

MASTER                  

57

SP0062-ZA

Grzegorz Dudek     Zamość

07.12.1999

17.12.1999

Medium

58

SP9EOH

Stefan Wyjadłowski    Kraków

11.12.1999

17.12.1999

MASTER

59

SP7XK

Czesław Kamczyc    Łódż

11.12.1999

19.12.1999

Medium

60

SQ5GLB

Marek Urbanowicz Warszawa

07.01.2000

15.01.2000

MASTER

61

SP5AHY

Zbigniew Szpakowski Warszawa

25.01.2000

03.02.2000

Standard

62

DL1EMU

Rainer Marian Berger  Aichtal-Aich

31.01.2000

08.02.2000

Standard

63

SP1RWK

Andrzej Lubelski Szczecin

09.02.2000

17.02.2000

Standard

64

SP9QJ

Ignacy Karolczyk  Katowice

10.02.2000

17.02.2000

Medium

65

SP2CI

Edmund Michaelis  Gdańsk

18.02.2000

21.02.2000

Standard

66

SP1DMD

Romuald Dorobisz  Kołobrzeg

18.02.2000

21.02.2000

MASTER

67

SP9MRP

Mariusz Pyrchała  Katowice

18.02.2000

21.02.2000

Standard

68

SP4AUN

Tadeusz Masiewicz   Białystok

25.02.2000

09.03.2000

Standard

69

SP5PB

Piotr Brydak Warszawa

31.03.2000

05.04.2000

Medium

70

SP5TZC

Janusz Paluch  Warszawa

31.03.2000

05.04.2000

Medium

71

SP3MFA

Andrzej Szwon  Wągrowiec

07.04.2000

12.04.2000

Medium

72

S53OE

Milos A. Oblak  Slovenia

30.04.2000

07.05.2000

Standard

73

SP6IEQ

Dionizy Studziński  Świdnica

19.05.2000

24.05.2000

Standard

74

SP3CUG

Ryszard Grabowski  Leszno

05.06.2000

11.06.2000

Standard

75

SP3MEP

Jerzy Janiszewski  Leszno

10.06.2000

17.06.2000

Standard

76

SQ1EID

Krzysztof Kobyliński  Debrzno

10.06.2000

17.06.2000

Medium

77

F5LWV

Eugene Markuszewski Francja

08.07.2000

15.07.2000

Medium

78

SQ5ABG

Wiesław Paszta Warszawa

14.07.2000

21.07.2000

Medium

79

SP2 7354BY

Jerzy Ciemny, Inowrocław

20.08.2000

25.08.2000

MASTER

80

SP2ILQ

Mirosław Dąbrowski, Włocławek

26.08.2000

03.09.2000

MASTER

81

SQ7DCA

Andrzej Wołcz, Rudnik n/Sanem

26.08.2000

03.09.2000

Standard

82

SP2WHE

Mieczysław Lubański, Gdańsk

03.12.2000

09.12.2000

Medium

83

SP2QCR

Czesław Podłuski, Elbląg

07.12.2000

09.12.2000

Medium

84

SP5QWJ

Sławomir Bułajewski, Warszawa

09.12.2000

14.12.2000

MASTER

85

SP6BAA

Jerzy Stopa, Wrocław

29.12.2000

02.01.2001

MASTER

86

SP7FGA

Józef Równicki, Ostrowiec Św.

06.02.2001

17.02.2001

Medium

87

SP0014KL

Stanisław Krzak, Kępno

13.02.2001

22.02.2001

Standard

88

SP7RZR

Ryszard Kupczyk, Łódż

13.02.2001

22.02.2001

Standard

89

SP9-6114KA

Łukasz Rogal, Wolbrom

13.02.2001

22.02.2001

Medium

90

SQ2FOR

Romuald Filipiak, Elbląg

17.04.2001

18.05.2001

Standard

91

SP3BHI

Ignacy Kubiak, Jarocin

17.04.2001

18.05.2001

MASTER

92

LY1CM/A

Bronius Sriubas, Kaunas(Litwa)

17.04.2001

18.05.2001

Medium

93

SP1EGN

Robertr Nowak, Tymień

17.05.2001

03.06.2001

Medium

 94

SP1MVG

Krzysztof Janczarek, Szczecin

31.05.2001

10.06.2001

MASTER  29.10.2009

 95  

SP1EOM

Radosław Soroka, Szczecin

31.05.2001

10.06.2001

Standard

 96

SP6GBX

Jerzy Szulicki, Wrocław

23.06.2001

02.07.2001

Standard

 97   

SQ6FHW

Kazimierz Cyna, Jelenia Góra

19.07.2001

21.07.2001

Medium

 98

SP3BYZ

Leopold Dunajewski, Zielona Góra

01.09.2001

03.09.2001

Medium

 99

SP2GSQ

Eugeniusz Chybicki, Inowrocław

01.09.2001

03.09.2001

Medium

100

SP3JUN

Waldemar Kubicki, Strzelce Kraj.

19.09.2001

29.09.2001

Standard

101

SP2YNC

Klub Krótkofalowców, Braniewo

19.09.2001

29.09.2001

Medium

102

ON5KL

Mat. Van Campenhout Belgia

10.08.2001

20.10.2001

Medium

103

SP-0177-JG

Robert Kidało, Wrocław

14.08.2001

20.10.2001

Standard

104

SP20610BY

Wojciech Krupowies, Bydgoszcz

16.11.2001

29.11.2001

Standard

105  

SP3KRE

Radioklub LOK Kępno

11.12.2001

12.12.2001

Standard

106

SQ9DXT

Jan Madecki Zebrzydowice

21.03.2002

22.03.2002

Medium

107

SP2ZIE

Morski Klub Łączności Szkuner Gdynia

07.04.2002

22.07.2002

Standard

108

SP1TMS

Waldemar Stachurski, Szczecin

30.06.2002

22.07.2002

Standard

109

SP9CAT/2

Józef  Gawłowski, Katowice

31.07.2002

31.07.2002

Standard

110

SP2AQP

Piotr Szweda, Tczew

05.08.2002

05.08.2002

Medium

111

SP2HAV

Krzysztof Mrugala, Gdansk

05.08.2002

05.08.2002

Standard

112

SQ2BXI

Marcin Skora, Gdansk

05.08.2002

05.08.2002

MASTER

113

SP2PZH

Klub Krótkofalowców przy PG, Gdańsk

05.08.2002

05.08.2002

Medium

114

SQ2DOX

Anna Kulis, Gdańsk

05.08.2002

05.08.2002

Medium

115

SP8MI

Wojciech W. Geło, Ustrzyki Dol.

08.08.2002

21.08.2002

Standard

116

SP2IWK

Jerzy Frasz, Bydgoszcz

22.08.2002

03.09.2002

MASTER

117

SP5TAM

Tadeusz Mamaj, Warszawa

22.08.2002

03.09.2002

Medium

118

SP5IKO

Andrzej Białach, Jeleniec

22.08.2002

03.09.2002

Medium

119

SP4YZW

Warmińskie Stow. Krótkofal. Braniewo

23.08.2002

03.09.2002

Medium

120

SP7BCA

Tomasz Wiza, Skierniewice

18.09.2002

25.09.2002

Medium

121

SP9RQE

Tomasz Pagaczewski, Kraków

18.09.2002

25.09.2002

MASTER

122

SP2OFF

Grzegorz Zimny, Włocławek

18.09.2002

28.09.2002

Medium

123

DL4BCG

Paul Hag, Burgthann

11.09.1999

28.09.2002

Medium

124

SQ2DYG

Marek Węglerski, Wąbrzeżno

10.09.2002

06.10.2002

Standard

125

SP5OBJ

Roman Smoleń, Warszawa

02.10.2002

08.10.2002

MASTER

126

SP9GXW

Stanisław Rembiesa, Oświęcim

10.10.2002

12.10.2002

Medium

127

SQ1FYY

Sławomir Szarecki, Trzebiatów

12.10.2002

26.10.2002

Standard

128

SP6BFK

Tadeusz Czapka, Długołęka

28.10.2002

28.10.2002

Standard

129

SP1DTE

Łukasz Dorobisz, Kołobrzeg

28.10.2002

28.10.2002

Medium

130

SP1MWK

Krzysztof Walasek, Kołobrzeg

28.10.2002

28.10.2002

Medium

131

SP8CBW

Włodzimierz Wnęk, Rzeszów

29.10.2002

30.10.2002

Standard

132

SQ6FHP

Jurek Kopacz,  Ziębice

18.11.2002

19.11.2002

Medium

133

HE9SOL

Franz Dorig, St.Gallen, Szwajcaria

09.12.2002

09.12.2002

Standard

134

SP5NZN

Zdzisław Kaniewski, Warszawa

04.12.2002

06.01.2003

Standard

135

SP7CPT

Józef Skrzypa, Janów Lub.

04.01.2003

03.02.2003

Standard

136

SP9WTD

Sławomir Gajda, Wysowa Zdrój

02.01.2003

03.02.2003

Standard

137

SP4GFG

Tadeusz Breś, Białystok

11.01.2003

03.02.2003

Medium

138

SP4LVK

Zbigniew Harasimczuk, Białystok

20.01.2003

03.02.2003

Medium

139

SP5OXB

Andrzej Świetlik, Warszawa

20.01.2003

03.02.2003

Standard

140

SP2SV

Krzysztof Augustynowicz, Chełmno

11.02.2003

16.02.2003

TOP CLASS      16.02.2003

141

SQ8LEC

Józef Rachwał, Mielec

10.02.2003

01.03.2003

Medium

142

SP1GZF

Piotr Przekopowicz, Darłowo

12.03.2003

12.03.2003

TOP CLASS      12.03.2003

143

SP5ZIC

Harcerski Klub Łączności Piaseczno

27.03.2003

09.04.2003

Medium

144

SP1DOT

Dorota Kostrzewa, Szczecin

22.04.2003

15.05.2003

Standard

145

S58U

Radio Club PIRAN, Slovenia

27.04.2003

15.05.2003

Standard

146

SQ9IEP

Bogdan Leszczyński, Katowice

25.09.2003

14.10.2003

Standard

147

SP5CGN

Edward Robak, Błonie

02.10.2003

28.10.2003

Standard

148

SP0PW

Klub Łączności LOK, Warszawa

28.08.2003

28.10.2003

Standard

149

UA0ZC

Valery A. Makarow, Kamchatka

15.06.2003

28.10.2003

Standard

150

SQ2HNA

Łukasz Majeranowski, Chełmno

20.10.2003

30.10.2003

Standard

151

SP5-25649

Bartosz Grzeszcyk, Pionki

13.07.2003

14.02.2004

Medium

152

SP9RTZ

Marian J. Błaszczyk, Gliwice

30.12.2003

16.02.2004

Medium

153

SQ3XBC

Antoni Kandulski, Glinno

22.03.2004

31.03.2010

MASTER

154

SP1ABZ

Józef Radyszewski, Kołobrzeg

28.02.2004

09.08.2008

MASTER

155

SQ1WO

Wojciech Zieliński, Stargard Szcz

28.03.2004

06.04.2004

Standard

156

SP2DNT

Norbert Nowakowski, Bydgoszcz

04.05.2004

06.05.2004

Medium

157

SP5IDK

Mirosław Bielański, Warszawa

25.08.2004

27.08.2004

MASTER

158

OH3GZ

Jukka Kovanen, Riihimaki

23.08.2004

01.09.2004

Standard

159

DL1CC

Wolf Kruger, Eisenhuttenstadt

04.10.2004

04.10.2004

Standard

160

G3TSZ

Sandy McWalter, Szkocja

04.02.2005

05.02.2005

Standard

161

DE1LSL

Lothar Sander, Lobau,   Germany

27.09.2004

11.02.2005

Standaard

162

SP1TJ

Marek Bednarski, Kołobrzeg

25.02.2005

09.03.2005

Medium

163

SP2DTO

Stanisław Latoszewski, Starogard Gd.

10.08.2005

19.08.2005

Medium

164

SP6TGI

Jan Gałus, Lubań

31.01.2005

15.12.2005

Medium

165

SP3WBB

Ryszard Kowalski, Góra

04.04.2006

25.04.2006

Standard

166

SQ9ANT

Czesław Kiełkowski, Wodzisław Śl.

05.04.2006

25.04.2006

Medium

167

DJ6GZ

Kurt S. Marach Langelsheim

13.04.2006

20.07.2006

Standard

168

LY1DJ

Juozas Dargis, Kaunas, Lithuania

29.08.2006

29.08.2006

Standard

169

SP2B

Jan Giminski, Toruń

05.09.2006

05.09.2006

Medium

170

SP4CJA

Ryszard Misiun, Lidzbark Warmiński

04.10.2006

04.10.2006

Medium

171

SP9OYV

Wiesław Szachowski, Nowy Sącz

08.08.2006

02.11.2006

MASTER

172

SP7ENU

Jan Florczak, Łódż

17.07.2006

02.11.2006

Standard

173

SQ2DMM

Marian Korczowski, Grudziądz

18.11.2006

12.12.2006

MASTER

174

SP4ICP

Władysław Mirecki, Olsztyn

01.12.2006

16.01.2007

Standard

175

SP5ADE

Zenon Żurawski, Warszawa

07.12.2007

10.12.2007

Standard

176

DE3EAR

Hans-Jurgen Schmelzer, Marktredwitz

18.08.2008

27.08.2008

Standard

177

SP6XP

Stanisław Pasternak, Brzeg

01.10.2008

24.11.2008

MASTER

178

SQ2AJN

Andrzej Wiśniewski, Stegna

14.12.2008

16.12.2008

MASTER

179

SP8DYY

Andrzej Sułek, Kurów

21.01.2009

31.01.2009

MASTER

180

SP3APP

Zygmunt Polak, Góra

29.05.2009

13.07.2009

Standard

181

SQ3CLW

Piotr Jaworucki, Jastrowie

02.09.2009

03.09.2009

Standard

182

SP7SZW

Jan Andrzej Hrabski, Tomaszów Maz.

15.09.2009

16.09.2009

Medium

183

SP2BSD

Wiesław Kasperowicz, Pruszcz Gd.

21.09.2009

22.09.2009

MASTER

184

SP2PHA

Radio Klub „Jantar”, Stegna

27.09.2009

28.09.2009

MASTER

185

SQ2AHL

Tadeusz Kawczyński, Inowrocław

29.09.2009

06.10.2009

Medium

186

DL1JGO

Wolf Querner, Freiberg

30.09.2009

06.10.2009

Medium

187

SP2DDX

Roman Pałczyński, Sicienko

14.10.2009

15.10.2009

Standard

188

SQ2MTG

Błażej Trawczyński, Gdańsk

15.102009

16.10.2009

Standard

189

LZ3MS

Svetozar Gerashev, Doupnitsa

23.10.2009

26.10.2009

MASTER

190

SP7NPV

Jerzy Lubaszko, Łódź

07.12.2009

09.12.2009

Standard

191

SP9BGS

Jerzy Zajda, Katowice

06.01.2010

06.01.2010

Standard

192

SQ2RGB

Tomasz Lautenbach, Gdańsk

20.01.2010

30.01.2010

Medium

193

SP2SGN

Paweł Nowak, Bydgoszcz

01.02.2010

02.02.2010

Standard

194

SP7CBG

Jerzy Jakubowski, Łódź

09.02.2010

19.02.2010

Standard

195

ON4CAS

Egbert Hertsen, Mechelen

02.03.2010

06.03.2010

Medium

196

SQ6NTL

Andrzej Śląski, Wrocław

13.04.2010

13.04.2010

Medium

197

SQ1OD

Dariusz Szperlak, Postomino

21.06.2010

21.06.2010

Medium

198

SP4FMD

Andrzej Powichrowski, Tykocin

04.09.2010

07.09.2010

Medium

199

SQ2MTI

Krzysztof Bulczak, Tczew

04.09.2010

07.07.2010

Medium

200

SP2BNJ

Aleksander Kwiatkowski, Gdańsk

05.09.2010

07.09.2010

Medium

201

SQ2MMS

Andrzej Kubista, Tczew

05.09.2010

07.09.2010

Medium

202

SP1ZZ

Adam M. Sławski, Słupsk

05.09.2010

08.09.2010

MASTER

203

SP5EZJ

Zdzisław Kiedryński, Warszawa

05.09.2010

08.09.2010

MASTER

204

SP3 32157

Radosław Młynarczyk, Gorzów Wlkp.

08.12.2010

15.12.2010

Standard

205

DB4LW

Werner Wilkat, Kiel

12.03.2011

14.03.2011

Standard

206

SP7OMS

Roman Maliborski, Kielce

21.07.2011

30.07.2011

MASTER

207

SP4GSO

Andrzej Waligórski, Olsztyn

21.07.2011

30.07.2011

Standard

208

SQ3ODX

Stanisław Skuza, Słońsk

30.09.2011

06.10.2011

Standard

209

PA3RW

Ruud Warnaar, Capelle a/d Yssel

10.10.2011

10.10.2011

Standard

210

DD6UDD

Detlef Wabersky, Berlin

15.11.2011

21.11.2011

Medium

211

SP5VJQ

Jerzy Prokop, Warszawa

15.11.2011

21.11.2011

Standard

212

SP7WLU

Wojciech Adamiak, Łódź

27.11.2011

30.11.2011

Medium

213

SQ6MIZ

Zbigniew Zieliński, Wrocław

28.06.2012

16.07.2012

Standard

214

SP3UCM

Roman Zygmanowski, Poznań

02.11.2012

02.11.2012

Standard

215

OM1ADM

Marian Duriać, Bratysława

15.12.2012

09.01.2013

Standard

 

 

Dyplomy za pracę z latarni:

   

 

Lp

Znak

Zgłaszający

Data

zgłoszenia

Data

wysłania

Uwagi

(aktualny stan posiadania)

1

SP1RKB

Rajmund Reszkowski, Słupsk

06.09.1998

24.12.1998

SCORPIO, 27.08.1999r.

2

SP1YFK

Rodz. Klub Krótkofalowców, Słupsk

06.09.1998

24.12.1998

SCORPIO, 27.08.1999r.

3

SQ2EEQ

Stanisław Leszczyna,  Gdańsk

20.03.1999

20.03.1999

SCORPIO, 10.10.2009r.

4

SP2AYC

Piotr Markowski,  Gdańsk

07.06.1999

08.06.1999

Gemini,  15.09.2000r.

  5

SP2NBI

Jerzy Kulis,  Gdańsk

07.06.1999

08.06.1999

Gemini,  17.05.2001r.

6

SP1RWK

Andrzej Lubelski,  Szczecin

09.02.2000

09.02.2000

Aquarius

7

SP5PB

Piotr Brydak,  Warszawa

31.03.2000

31.03.2000

Aquarius

8

SP1JON

Jerzy Zawartko,  Kołobrzeg

10.06.2000

10.06.2000

Aquarius

9

SP6CZ

Zbigniew Chrzanowski, Legnica

Dec. Biura

26.08.2000

Aquarius

10

SQ2BXI

Marcin Skóra, Gdansk

17.09.2000

17.09.2000

SCORPIO    28.09.2003r

11

SP1MVG

Krzysztof Janczarek, Szczecin

31.05.2001

10.06.2001

Aquarius

12

SP1EOM

Radosław Soroka, Szczecin

31.05.2001

10.06.2001

Aquarius

13

SP2NBH

Andrzej Smolarek, Gdańsk

17.05.2001

17.05.2001

Gemini,   17.05.2001r.

14

SP2HBN

Janusz  Galiński, Gdańsk

17.05.2001

17.05.2001

Aquarius

15

SP2MHC

Witold  Gębka, Gdańsk

24.11.2000

17.05.2001

Gemini   11.08.2002

16

SP2SCU

Beata Markowska, Gdańsk

24.11.2000

17.05.2001

Aquarius

17

SP5XSD

Andrzej Niedżwiedzki, Ostrołęka

01.09.2001

03.09.2001

Aquarius

18

SP1EG

Wiesław Dyduch, Szczecin

10.08.2001

20.10.2001

Aquarius

19

SP1KQR

Radioklub Fala Kołobrzeg

30.05.2002

07.06.2002

Aquarius

20

SP2ILQ

Mirosław Dąbrowski, Włocławek

30.05.2002

07.06.2002

SCORPIO      06.09.2004

21

SP2OFF

Grzegorz Zimny, Włocławek

30.05.2002

07.06.2002

SCORPIO      06.09.2004

22

SQ2HNB

Sławomir Walczak, Włocławek

30.05.2002

07.06.2002

Aquarius

23

SP1ABZ

Józef Radyszewski, Kołobrzeg

30.06.2002

22.07.2002

Aquarius

24  

SP2HAV

Krzysztof  Mrugała, Gdańsk

04.08.2002

04.08.2002

Aquarius

25

SP2WGZ

Jerzy Mielnik, Rumia

04.08.2002

04.08.2002

Aquarius

26

SP1GZF

Piotr Przekopowicz, Darłowo

12.03.2003

12.03.2003

SCORPIO       12.03.2003

27

SP2PZH

Klub Krótkofalowców przy PG, Gdańsk

02.07.2003

03.07.2003

Aquarius

28

SP2UKO

Piotr Walczak, Nakło/nNotecią

10.08.2003

19.08.2003

Aquarius

29

SP1MWK

Krzysztof Walasek, Kołobrzeg

08.08.2003

08.09.2003

Aquarius

30

SP1FUM

Marek Konopka, Kołobrzeg

08.08.2003

08.09.2003

Aquarius

31

SP1TJ

Marek Bednarski, Kołobrzeg

08.08.2003

07.09.2006

Gemini (op S.C.)

32

SP6BAA

Jerzy Stopa, Wrocław

25.09.2003

01.10.2003

Aquarius

33

SQ2HNA

Łukasz Majeranowski, Chełmno

20.10.2003

30.10.2003

Aquarius

34

SP9OYV

Wiesław Szachowski, Nowy Sącz

08.08.2006

02.11.2006

SCORPIO         2.11.2006

35

SP3VT

Marek Tomczyk, Śrem

27.07.2008

09.08.2008

Gemini    09.08.2008

36

SP2IPT

Jakub Kulczyński, Gdańsk

17.08.2009

30.08.2009

Aquarius

37

SQ2NNN

Stanisław Gurniewicz, Gdańsk

17.08.2009

30.08.2009

Aquarius

38

SQ2LIA

Mirosław Missa, Gdańsk

17.08.2009

30.08.2009

Aquarius

39

SP2GYT

Władysław Szponarski, Gdańsk

17.08.2009

30.08.2009

Aquarius

40

SP2QCS

Zbigniew Gołębiowski, Malbork

17.08.2009

30.08.2009

Gemini    17.08.2009

41

SP2KMH

Tczewski Klub Krótkofalowców, Tczew

17.08.2009

30.08.2009

Aquarius

42

SP2MMS

Andrzej Kubista, Tczew

17.08.2009

30.08.2009

Gemini

43

SQ2NSZ

Dariusz Jaroszewicz, Gdańsk

17.08.2009

30.08.2009

Aquarius

44

SP2GUY

Jerzy Szafek, Gdańsk

17.08.2009

30.08.2009

Aquarius

45

SQ2RGB

Tomasz Lautenbach, Gdańsk

20.01.2010

30.01.2010

Aquarius

46

SQ2MTG

Błażej Trawczyński, Gdańsk

20.01.2010

30.01.2010

Aquarius

47

SQ2MTI

Krzysztof Bulczak, Tczew

02.04.2010

05.04.2010

Gemini

48

SP2BNJ

Aleksander Kwiatkowski, Gdańsk

22.08.2010

24.08.2010

Gemini

49

SP1ZZ

Adam M. Sławski, Słupsk

22.08.2010

24.08.2010

SCORPIO        24.08.2010

50

SP5EZJ

Zdzisław Kiedryński, Warszawa

22.08.2010

24.08.2010

SCORPIO        24.08.2010

51

SO1WE

Timo Schwarz,  Szczecin

05.07.2011

06.07.2011

Aquarius

Copyright © 2024. Car Repair  Rights Reserved.