Regulamin Dyplomu "Siedem Dni Chwały".
1. Wydawcą dyplomu jest Trójmiejskie Stowarzyszenie Krótkofalowców SP2KDS, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Pomorski Urząd Wojewódzki i Muzeum Historyczne Miasta Gdańska.Patronat Honorowy nad akcją obijał Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk i Wojewoda Pomorski Roman Zaborowski
2. Cel dyplomu: upamiętnienie bohaterskiej obrony załogi polskiej składnicy wojskowej Westerplatte.
3. Czas trwania akcji dyplomowej wynosi 7 dni, tyle ile trwała bohaterska obrona Westerplatte.
Rozpoczęcie pracy 1 września 2011 r. o godzinie 4:48, zakończenie akcji 7 września o godzinie 10:15, czasu lokalnego.
4. Punktacja:
a) należy zdobyć 7 punktów wg klucza:
-stacja okolicznościowa SN0W - 2pkt.
-stacje organizatora: SP2HAV, SP2HMR, SP2IPT, SP2NBZ, SP2QCS, SP2QOT, SQ2AJN, SQ2BXI, SQ2LIA, SQ2LYJ, SQ2MTG, SQ2MTJ, SQ2NNN, SQ2NSZ, SQ2OTU, SQ2RGB - 1pkt.
b) łączności z tymi samymi stacjami można powtarzać na innych pasmach lub innymi emisjami
c) dyplom dla nasłuchowców będzie wydawany na zasadach jak dla nadawców
d) łączność ze stacją okolicznościową SN0W jest obowiązkowa
5. Pasma i emisje dowolne.
6. Dyplom jest całkowicie darmowy.
7. Zgłoszenia elektroniczne za pomocą specjalnego formularza na stronie
www.sp2kds.pl
Przyjmowane będą także ewentualne zgłoszenia na adres Award Managera: Krzysztof Mrugala SP2HAV, Rubinowa 1/23, Gdansk, 80-033.
Każde zgłoszenie powinno zawierać adres korespondencyjny, na który ma
nastąpić wysyłka dyplomu. Bez tego dyplomy nie będą wydawane!
8. Tradycyjny log papierowy powinien może posiadać dowolną formę ale powinien zawierać wykaz łączności i adres na który
należy wysłać dyplom
9. Potwierdzenia łączności w formie kart QSL nie są wymagane
10. Zgłoszenia będą przyjmowane do 1 października 2011 r.
11. Więcej informacji znajduje się na witrynie internetowej organizatora:
http://www.sp2kds.pl/

Copyright © 2024. Car Repair  Rights Reserved.