Beacony w SP2KDS

Locator JO94II43PU

SR2XHG - 10368,880 MHz,    1,3 W, antena slot 2x10, uruchomiony 10 czerwca 2017

SR2KDS -       70,010 MHz,    5,0 W, antena cross dipole, uruchomiony 22 listopada 2017

SR2KDS -       50,410 MHz,    5,0 W, antena delta, uruchomiony 22 listopada 2017

Opiekunem klubowym beaconów jest kol. Kuba SP2IPT

 

 

Copyright © 2024. Car Repair  Rights Reserved.