W dniu 22 maja 2016 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Trójmiejskiego Stowarzyszenia Krótkofalowców.

Obecny skład Zarządu TSK:

- Prezes TSK Krzysztof Mrugała SP2HAV

- V-ce Prezes TSK Tomasz Lautenbach SQ2RGB

- Skarbnik TSK Stanisław Gurniewicz SQ2NNN

Skład Komisji Rewizyjnej:

- Przewodniczący KR Roman Borysewicz SQ2OTU

- V-ce Przewodniczący KR Arkadiusz Makowski SQ2OIC

- Członek KR Mirosław Missa SQ2LIA

Copyright © 2024. Car Repair  Rights Reserved.