Dzięki uprzejmości Krzysztofa SP5HS umieszczam przetłumaczoną z języka szwedzkiego ulotkę informacyjną o stacji SAQ - ostatniej w pełni sprawnej stacji radiowej opartej o generator Alexandersona.

Copyright © 2024. Car Repair  Rights Reserved.